E-tjänster och ny teknik

I detta nätverk diskuterade vi intressanta och viktiga frågor som berör alla som vårdar eller hjälper en anhörig i hemmet.

Tekniken är i olika utsträckning en del av vår vardag och det är angeläget att lyfta frågan om vad som, med teknikens hjälp, kan underlätta omständigheterna för varje enskild individ. Att använda dator och e-tjänster kan hjälpa många till en aktivare, mindre isolerad och tryggare tillvaro. 

Under rubriken "Dokument" längre ner på sidan kan du ta del av de sammanställda minnesanteckningarna från tema A: "Anhörigas delaktighet i det moderna informationssamhället". Där kan du också ta del av en sammanställning av aktuell forskning.