Pappa, vad är schizofreni?

"Pappa, vad är schizofreni?" av Roger Zetterström.

Den här boken vänder sig till barn och unga som vill få kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna. Boken berättar enkelt och översiktligt hur tolv psykiska sjukdomar yttrar sig och hur de behandlas.

Bokens författare är skötare i psykiatri och socionom. Han arbetar som personligt ombud för vuxna med långvarig psykisk ohälsa.

Mer information:

Boken är utgiven av Vulkan.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson