Workshop Ett gott liv – för alla

Med hjälp av workshops för professionella och anhöriga vill vi öka kunskapen om vad familjer behöver för att kunna leva ett gott liv. Det handlar om att skapa förståelse hos professionella men också att få anhöriga att under konstruktiva, pedagogiska former, hitta verktyg för ett gott liv.
Anna Pella, journalist och författare till boken "När du ler stannar tiden" och Lotta Frecon, pedagog – Ett gott liv för alla/Pella Produktion AB, www.gottlivforalla.se.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnsson