Suicidprevention och efterlevandestöd

Här föreläser Pernilla Omérov, specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård om hur det är att möta personer som inte orkar leva. Här kan du som anhörig lära dig mer om vad som kan vara viktigt och hjälpsamt för att upptäcka och motverka risken för självmord,relationens betydelse och de svåra samtalen.

Pernilla Omérov, lektor, medicine doktor, Institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal,Bräcke högskola. Pernilla disputerade vid Karolinska Institutet 2014 med avhandlingen Föräldrar som har mist en son eller dotter genom suicid”.

Senast uppdaterad 2023-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson