Almedalsveckan 2014

Bild från Almedalen 2014

Bilder från Nkas medverkan i Almedalen 2014

Nka medverkade under Almedalsveckan 2014 och arrangerade fem seminarier som du kan läsa mer om nedan. Vi ställde också frågan till politkerna om vad man vill satsa på i framtidens anhörigstöd. Se filmen nedan!

Politiker om framtidens anhörigstöd

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Reportage

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Att som företag aktivt arbeta för ett hållbart arbetsliv var utmärkande i flera seminarier.

Seminarium: Yrkesverksam och anhörig – en (o)möjlig kombination?

På Arbetsgivare för anhörigas seminarium diskuterade politiker, Svenskt näringsliv och forskare yrkesverksamma anhörigas situation.

Seminarium: Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas

För fem år sedan fick kommunerna lagstadgat ansvar för stöd till närstående. Varför händer så lite i kommuner och landsting? Hur kan vi göra för att komma vidare?

Seminarium: Vilka behov av framtida stöd har anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa?

Nka:s fjärde seminarium under almedalsveckan handlade om vilka behov av framtida stöd som anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa har.

Seminarium: Hur påverkas skolresultaten när ens föräldrar har problem?

Allvarliga svårigheter hos en förälder kan i hög grad påverka skolarbetet och skolresultaten. Hur kan skolan uppmärksamma dessa elever och ge dem det stöd de önskar och behöver för att lyckas i skolan? Vad är skolans roll?

Seminarium: Framtidens anhörigstöd – när anhöriga till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bestämmer:

Företrädare för anhörig- och funktionshinderrörelsen tillsammans med SKL och Nka debatterar framtidens anhörigstöd mot bakgrund av Riksrevisionens rapport. Vilka är de viktigaste anhörigfrågorna? Vilka förslag och konstruktiva idéer uttrycker anhöriga? Finns förutsättningar för en samverkan kring framtidens anhörigstöd?

Senast uppdaterad 2021-11-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson