Projekt Trialog avslutat – men stödmetoderna lever vidare

Symbol för projekt Trialogs webbutbildning och bild på materialet Du är inte ensam.

Det övergripande syftet med projektet har varit att ta fram stöd till anhöriga och deras vuxna närstående med psykisk ohälsa.

En skriftlig vägledning, samtalsgrupper för återhämtning och en webbutbildning för professionella. Det är några exempel på stödmetoder som utvecklats inom ramen för Bräcke Diakonis projekt Trialog.

Projektet, som nyligen avslutats, presenterades vid Anhörigriksdagen under programpunkten "Det är inte så lätt att stå bredvid heller...".

Projektet har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden och genomförts i samarbete med bland andra Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Det övergripande syftet med projektet har varit att ta fram stöd till anhöriga och deras vuxna närstående med psykisk ohälsa.

Under föreläsningen presenterade Rakel Lornér, projektledare och verksamhetschef, tillsammans med Gustav Jagner, projektmedarbetare och anhörigkonsulent, de metoder som tagits fram i projektets regi, metoder som kan användas fritt.

Fokusgrupper och intervjuer

Den skriftliga vägledningen bygger på fokusgrupper där ett 40-tal anhöriga deltagit. I fokusgrupperna har de anhöriga fått möjlighet att beskriva vilken information de saknat. Några anhöriga har även djupintervjuats.

– Vägledningen vill på ett enkelt och konkret sätt beskriva hur vård och omsorg fungerar, och också informera om de lagar som reglerar området, berättade Gustav Jagner.

Med boken som utgångspunkt har man även skapat en studiecirkel med fyra träffar. Cirkeln vänder sig till de anhöriga som vill veta mer om hur samhället fungerar.

– Man behöver inte säga så mycket om sig själv och sina tankar. Men även om cirkeln är orienterad kring yttre faktorer och funktioner, kan den självklart också väcka känslor, sade Rakel Lornér.

En plats för återhämtning

Därtill har man startat samtalsgrupper för anhöriga omfattande sex träffar. Tanken är att samtalsgruppen ska vara en plats för återhämtning där anhöriga kan diskutera hur man kan förebygga stress och psykisk ohälsa hos sig själv.

Bland annat diskuterar man roller och relationer, känslor av skuld och skam – och hur man kan släppa taget om det man inte kan påverka.

– Materialet kan användas inom olika föreningar eller inom kommunernas anhörigstöd när man arrangerar samtalsgrupper. Det går också att använda materialet i enskilda samtal, förklarade Rakel Lornér.

Inom ramen för Trialog har man även producerat en webbutbildning som vänder sig till personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns kring den som är sjuk.

– Det handlar om att få både kunskap, förståelse och konkreta verktyg i arbetet. Utbildningen finns tillgänglig på Nka:s webbplats, berättade Rakel Lornér.

Läs mer om webbutbildningen

Läs mer om projekt Trialog på Bräcke Diakonis webbplats

Se webbinariet "Bräcke projekt Trialog – konkreta metoder som rustar för ett bättre samspel"

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-12-01 

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson