Föräldrastress, ångest och depression bland pappor under nyföddhetsperioden: symtom, tankar, känslor och särskilda föräldrabeteenden

Förälderns mentala hälsa under nyföddhetsperioden har samband med hur väl föräldern klarar sitt föräldraskap, optimal barnutveckling och välbefinnande i familjen. Ångest och depression bland för- äldrar under nyföddhetsperioden och därefter kan förebyggas/behandlas med hjälp av professionellt stöd men förutsättningarna hur/när föräldrar avslöjar sin mentala ohälsa varierar starkt. Baserat på våra och andra aktuella empiriska studier presenteras ett antal avgörande fynd som kan ge upphov till såväl grundläggande kunskaper som flera alternativa möjliga praktiska åtgärder för att angripa denna komplexa problematik.

Elia Psouni, fil. dr., leg psykolog, docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet, ordf. Nordiskt Anknytningsnätverk

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS