Metoder och verktyg för stöd i arbetet med barn som anhöriga

I mötet med barn som anhöriga kan det underlätta att ha en metod eller modell att stödja sitt arbete mot. Vi har här samlat några av de metoder/modeller som används inom olika verksamheter i Sverige men också i andra länder. Varje metod/modell presenteras kort tillsammans med kontaktuppgifter eller med länk till en webbsida där du finner ytterligare information.

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson