VI SYNS - Att synliggöra personer som lever med sällsynt neurogenetisk diagnos

Ett av uppdragen vid Nationellt Center för Rett Syndrom och närliggande diagnoser är att sprida information och kunskap.

Genom ett filmprojekt har filmer producerats där familjer filmats i sin hemmiljö. Filmerna kan ses med svensk eller engelsk text. Via hemsida, Facebook samt Youtubekanal sprids filmerna nationellt samt internationellt. Juni 2022 hade filmerna resulterat i strax under 150 000 visningar.

Adam Thomas, verksamhetschef Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

 
Länk till dokumentärserie “Vi syns”. Serien består av nio avsnitt totalt, en per diagnos och en om vilket stöd som behövs: https://www.nationelltcenter.se/filmer/

Senast uppdaterad 2023-08-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson