Inspirationsdag om anhörigstöd

Den 13 november 2020 bjöd NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll i samarbete med Nka, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Konferensen webbsändes och går att se i efterhand i spelaren nedan.

Syftet med konferensen var att sprida kunskap, motivation och inspiration för att förbättra stödet till anhöriga. 

Inspirationsdagen riktade sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom psykiatrin, utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Läs mer på NSPH:s webbsida

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson