Att förebygga livslångt utanförskap

"Att förebygga livslångt utanförskap" av Lasse Mattila.

Det föds cirka 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar.

Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

Om detta skriver författaren och socionomen Lasse Mattilla. Han har en bakgrund som "maskrosbarn" och över 20 års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar. I boken diskuteras olika frågor, till exempel hur föräldrar, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna kan tillgodose barn och ungdomars grundläggande behov.

Boken innehåller autentiska fallbeskrivningar och ger konkreta och praktiska tips på förhållningssätt och agerande i möten med barn och ungdomar.

Mer information


Boken är utgiven av Ungdomar AB.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson