Ny sida på Nka:s webbplats: Material för anhöriggrupper

Tre inspirationsmaterial.

Nu finns det en helt ny sida på vår webbplats där vi har samlat material som kan användas i anhöriggrupper. Syftet med sidan är att underlätta för dig som arbetar med anhörigstöd att hitta relevanta studie-, inspirations- och samtalsmaterial.

En del av materialen riktar sig till specifika grupper av anhöriga medan andra går att använda i samtal med alla anhöriga oberoende av den närstående personens sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. De olika studie- och samtalsmaterialen syftar till att exempelvis stärka anhörigas livskvalitet, informera om rättigheter eller ge möjlighet för reflektion kring sin situation.

– Som anhörig kan det vara givande att möta andra med liknande erfarenheter och få verktyg för att bättre kunna hantera sin situation. Vi på Nka hoppas att sidan ”Material för anhöriggrupper” kommer vara ett stöd för anhörigkonsulenter och annan personal att hitta metoder och material att använda i samtal med anhöriga, säger Maria Ahlqvist och Ingrid Lindholm, båda möjliggörare och praktiker vid Nka, som sammanställt innehållet på sidan.

Idén och arbetet med att samla materialen på webbplatsen är gjort i nära samarbete med anhörigkonsulenter i den nationella arbetsgruppen för digitala anhöriggrupper/föreläsningar.

Materialen på sidan är skapade av olika aktörer, med Nka som samarbetspart i en del fall. Materialen bygger på beprövad erfarenhet och evidens och har tagits fram i samverkan med målgruppen.

Klicka här för att komma till sidan ”Material för anhöriggrupper”

Vill du veta mer? Kontakta:

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-05-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson