Från ord till verkstad

Från ord till verkstad hur kan man ha hjälp av riktlinjer, rutiner och struktur? Lena Eidvall enhetschef Skånevård Sund och Lotta Jönsson barnombud.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson