Föreläsning om appen Reda

Johanna Nilsson och Lina Bjarnegård Carlsson från Bräcke diakoni berättar om appen Reda.

Johanna Nilsson och Lina Bjarnegård Carlsson från Bräcke diakoni berättade om appen Reda under konferensen Livets möjligheter.

Nu har vi publicerat föreläsningen "Reda – en app för att samla, sortera och förmedla dina stödbehov" som hölls under konferensen Livets möjligheter. Här får du veta mer om projektet Kunskapsportföljen och hur appen Reda fungerar. 

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Föreläsningen "Reda – en app för att samla, sortera och förmedla dina stödbehov" hölls av Lina Bjarnegård Carlsson, projektledare, och Johanna Nilsson, projektmedarbetare i Bräcke diakonis projekt Kunskapsportföljen. Inom ramen för projektet har man tagit fram en app för samordning, struktur och information om en person med stödbehov. Personen själv äger den samlade kunskapen om sig själv i sin ”digitala portfölj” och kan via appen själv vara bärare av expertkunskapen om hur hen behöver ha sin omvårdnad, sitt bemötande och sin behandling. 

Se föreläsningen: 

Läs mer om appen på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson