Rättigheter och stöd

Det finns mycket stöd och hjälp från samhället för att underlätta vardagen både för den som har en flerfunktionsnedsättning och för den som är anhörig. Stödet ges av staten, regionen och den egna kommunen. För att få senast uppdaterad information hänvisar Nka direkt till de verksamheter och lagar som kan vara aktuella.

Försäkringskassan

Ekonomiska förmåner och ersättningar
Läs mer hos Försäkringskassan

Din kommun

Sök på din kommuns hemsida.

Där hittar du bland annat information om:
• Anhörigstöd
• Ekonomiskt bistånd
• Färdtjänst
• Förskola, skola, gymnasieskola
• Hjälpmedel
• Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
• Kommunal hälso- och sjukvård
• Konsumentrådgivning
• Kultur och fritid
• Stöd till familjer

Din region

Sök via 1177.se eller på din regions hemsida.

Där hittar du bland annat information om:
• Habilitering
• Hjälpmedel
• Hörcentral
• Patientnämnd
• Primärvård
• Rehabilitering
• Sjukhusvård
• Syncentral
• Tandvård
• Tolkcentral

Andra myndigheter

Arbetsgivarverket
Inspektionen för vård och omsorg
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för tillgängliga medier
Skolverket
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lagar och konventioner

FN:s barnkonvention
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvårdslagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Offentlighets- och sekretesslagen
Skollagen
Socialförsäkringsbalken
Socialtjänstlagen

Senast uppdaterad 2021-10-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson