Vuxensyskon i fokus – nytt webbprogram

En tecknad bild på en syster, mamma, pappa och bror

Den 1 september 2021 lanserade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) webbprogrammet Vuxensyskon i fokus. Programmet utgår från kunskap ur Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni. I samband med lanseringen anordnades ett webbinarium där webbprogrammet presenterades.

Vuxensyskon är den som behöver förhålla sig till att ens syskon har behov av extra stöd till följd av psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. En situation som kan sätta syskonkärleken på prov. Att vara vuxensyskon kan påverka tillvaron på många sätt. Många åsidosätter sina egna känslor och behov eller tar på sig ett orimligt stort ansvar.

Ett sätt att hantera situationen kan vara att ge sig tid att tänka efter och sätta ord på sina upplevelser. I programmet Vuxensyskon i fokus finns det möjlighet att reflektera över ansvar, känslor, skuld, relationer och integritet. Programmet vänder sig till dig som är vuxensyskon, men också till dig som är intresserad av det här särskilda anhörigskapet och till dig som vill erbjuda stöd till vuxensyskon.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Maria Blad, möjliggörare/praktiker Nka
Paul Svensson, webbredaktör Nka
Helena Ånestrand, vuxensyskon
Helén Öberg, anhörigkonsulent - Habo/Mullsjö
Anita Eriksson, anhörigkonsulent- Lidingö

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson