Befolkningsstudie om anhörigas situation

Här får du ta del av en befolkningsstudie som handlar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Mats Ewertzon, möjliggörare/forskare på Nka redovisar hur många som är anhöriga i Sverige, hur mycket vård- och stöd de ger samt hur deras liv påverkas av anhörigskapet. Slutligen presenteras vilket stöd som anhöriga får och önskar få.

Mats Ewertzon, möjliggörare och forskare vid Nka presenterar en befolkningsstudie rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad 2023-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson