Att förstå och möta anhörigas situation och behov

Lisette Wahlroth och Jenny Järf, utredare vid Socialstyrelsen om kunskapsstöden som handlar om att integrera anhörigperspektivet inom hälso - och sjukvården och socialtjänsten samt hur handläggare inom socialtjänsten kan uppmärksamma och involvera anhöriga.

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson