Se webbinariet: Kontaktperson enligt LSS

Två personer ute på promenad

Foto: MFD

Insatsen kontaktperson fyller en viktig funktion när det kommer till delaktighet i samhället. Om personer med funktionsnedsättning får ett rikare socialt liv, blir det också bra för de anhöriga runt omkring. Ändå är det en insats som inte alltid lyfts fram i dialog med socialtjänsten.

Under webbinariet får du en kort presentation av vad det innebär att ha en kontaktperson, både från personer som har egen erfarenhet av att ha en kontaktperson och från Myndigheten för delaktighet, MFD som tagit fram filmer för att bidra med information om insatsen.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Medverkande:  

Josefina Streling, Mille Salomaa Lindström och Maria Kreutz, MFD, Elisabeth Ingvarsson, anhörig  och rättsombud FUB, Maria Ahlqvist, Nka moderator.

 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-09-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson