Webbinarier 2020

Nedan listar vi alla webbinarier som Nka gjorde under 2020. Webbinarierna spelades in och går att ta del av i efterhand.

Onsdag den 29 januari kl 15:00-16:15

Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning?

Onsdag den 5 februari kl 14:00-15:15

Projekt Vuxensyskon – om att vara vuxensyskon

Torsdag den 12 mars kl 14:00-15:15

Mötet med barnet – Fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett föräldraperspektiv

Onsdagen 8 april kl 14.00-15.15

Leva livet medan det pågår – del 1 

Tisdag den 14 april kl 14:30-15:45

Leva livet medan det pågår – palliativ vård hela livet – del 2

Onsdag den 6 maj kl 14:30-16:00

Vägen mot ömsesidig integration – Råd för bättre ömsesidig och hållbar integration i stödet för anhöriga till migranter med funktionsnedsättningar

4 och 10 juni kl 14:00-15:30

Anhörigskap i en annorlunda tid – hur är det, vad vet vi och vad gör vi?

18 juni kl 14:00-15:30

Samverkan – Tre förvaltningar – tillsammans för barn, unga och anhöriga

10 september kl 14:00-15:30

Leva livet medan det pågår – Livskvalitet – vem bedömer och hur? – del 3 

17 september kl 14:00-15:30

Operation vän i nöd 

23 september kl 14:00-15:30 

Ögonstyrda samtalsapparater

6 oktober kl 10:00-11:30

Europeiska anhörigdagen

7 oktober kl 14:00-16:00

Mindfulness för anhöriga

13 oktober kl 14:30-16:00

Leva livet medan det pågår – Väntesorg – Att förhålla sig till livets skörhet – del 4

10 november kl 14:00-15:30

Leva livet medan det pågår – Livets slut – och efteråt – del 5

24 november kl 14:00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – etnicitet

26 november kl 14:00-15:30

Blandade Lärande Nätverk (BLN)

3 december kl 14:00-15:00

Håll i, håll ut – hur kan anhöriga behålla sitt välmående under pandemin? 

9 december, kl 14:00-15:30

Idéburna organisationers stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

11 december, kl. 10:00-11:30

Den nationella anhörigstrategin

15 december, kl. 14:00-15:30

Anhörigskap i perspektiv – HBTQI

Senast uppdaterad 2021-03-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson