Inledning

I november 2012 startade Socialstyrelsen tillsammans med socialtjänsten i Borlänge, Göteborg/Majorna Linné, Sandviken, Tyresö och Umeå utvecklingsarbetet "Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik". Utvecklingsarbetets syftet var att förbättra stödet till barn och unga genom samordning av socialtjänstens utredningar och insatser till hela familjen.

Utvecklingsarbetet avslutades i juni 2014 och under dagens konferens rapporterar utvärderaren av projektet, Karin Alexanderson från Uppsala universitet, om hur det har gått för de 5 kommunerna att utveckla och implementera nya arbetssätt, rutiner och hur några barn och föräldrar upplevt detta.

Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen inleder.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-21 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson