Fobier

"Fobier" av Kerstin Hellström och Åsa Hanell handlar om var det är som händer när man inte längre vågar träffa människor, inte vågar åka tunnelbana eller inte vågar gå till läkaren. Kerstin Hellström är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Åsa Hanell är journalist.

Man räknar med att mellan 10-15 procent av alla människor lider av någon typ av fobi. I boken kan man läsa hur det är att ha en fobi, varför man får fobier och hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan bli av med fobierna. Boken tar även upp hur det är att leva som anhörig till någon med fobier.

Mer information

Boken är utgiven av bokförlaget Prisma.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson