Anhörigskap i en annorlunda tid

Hur är det, vad vet vi och vad gör vi?

Den 4 juni och 10 juni 2020 arrangerade Nka två webbinarier om den rådande situationen med covid-19 och om hur det påverkar anhöriga samt det stöd som kommunernas anhörigstöd ger till anhöriga. Webbinarier kan ses i efterhand i spelarna nedan.

Se webbinariet från den 4 juni:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Emma Linna, anhörig, Leg.psykolog/Leg.psykoterapeut
Helena Larsson, Dr.Med.Vetenskap Högskolan Kristianstad – Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Ett närståendeperspektiv
Maria Berglin, Anhörigstödjare i Gävle kommun

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare vid Nka

 

 Se webbinariet från den 10 juni:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Malin Sundström, Med.Dr Högskolan Kristianstad
Johan Nicander Anhörigsamordnare Botkyrka Kommun

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare vid Nka

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson