Barn som anhöriga till frihetsberövade föräldrar

Ung kille tittar på kvinna i medelåldern

I Socialstyrelsens Kunskapsguide finns nu ett nytt tema som ska vara ett stöd i socialtjänstens arbete med att uppmärksamma och stödja barn med frihetsberövade föräldrar.

– Att förstå och hantera att ens förälder har begått ett brott kan vara svårt och skapa motstridiga känslor. Som socialsekreterare kan du bidra till att öka tryggheten för barnet på många olika sätt. Bland annat genom att hjälpa det att hantera situationen och sina känslor, säger Agnes Lundström, utredare på Socialstyrelsen.

För att stärka socialtjänstens förmåga att uppmärksamma och stödja barn med frihetsberövade föräldrar har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt tema på Kunskapsguiden. Det ger grundläggande kunskap om vad barnen behöver och om hur man, med utgångspunkt i ett anhörigperspektiv, kan stödja dem och deras föräldrar. Här finns också ett dialogmaterial som kan användas för att utveckla arbetet med målgruppen.

Temat har utarbetats i nära dialog med socialsekreterare, civilsamhällesorganisationer och forskare inom området.

Läs mer om barn som anhöriga till frihetsberövade föräldrar här

Senast uppdaterad 2024-05-22 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson