Föreläsning om rätten till skaparglädje

Lina Gardelin och Tina Weidelt står framme vid en stor skärm och presenterar.

Lina Gardelin och Tina Weidelt föreläste utifrån rubriken "Rätten till skaparglädje och praktiska tips för tillgängligt skapande".

Denna veckas föreläsning/workshop från konferensen Livets möjligheter handlar om hur man kan skapa en glädjefylld och tillgänglig skapande verksamhet. I föreläsningen får du veta mer om resurscentret Klangfärg och om en reflektionsmodell som kan stödja utformandet av en skapande verksamhet. Det ges också tips på olika anpassade verktyg och redskap.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen/workshopen "Rätten till skaparglädje och praktiska tips för tillgängligt skapande". Lina Gardelin från Klangfärg och Tina Weidelt, tillgänglighetskonsulent på förvaltningen för kulturutveckling på Västra Götalandsregionen, berättar här om Klangfärg, som är ett resurscentrum för skapande inom LSS och särskola där man arbetar med att stödja allas rätt till eget skapande.

De delar med sig av en reflektionsmodell som kan hjälpa personal, pedagoger och anhöriga att utforma en glädjefylld och meningsfull skapande verksamhet, och de visar olika anpassade verktyg och redskap som man kan använda i sin verksamhet. 

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-05-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson