Marte Meo – en metod för att stärka kommunikation och samspel

”Det var som att upptäcka en helt ny värld”

I detta webbinarium får du veta mer om vad Marte Meo är och vad det kan betyda för anhöriga.

Marte Meo betyder Av egen kraft och är en intervention där videofeedback används som ett verktyg för att stärka kommunikation och samspel. Stina Balldin, socionom och doktorand vid Socialhögskolan, Lunds universitet, samt Licensed Supervisor i Marte Meo, berättar under webbinariet mer om själva metoden.

Se webbinariet i spelaren nedan

Vad kan Marte Meo betyda för anhöriga?
År 2020 publicerade Kristina Hammar en studie om föräldrars upplevelse av Marte Meo som verktyg för att förstå och utveckla kommunikation med sitt barn med dövblindhet. Studien visade att föräldrarna uppskattade videofeedback som metod och var hjälpta av den ökade reflektion och motivation de uppnådde med hjälp av Marte Meo. Under webbinariet berättar Kristina mer om studien som både publicerades som en masteruppsats genom Lunds universitet och som en rapport inom Region Skånes forsknings- och utvecklingsenhet.

Läs rapporten

Webbinariet vänder sig både till anhöriga och professionella som möter personer med flerfunktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

Datum: Onsdagen den 24 maj
Tid: Kl. 14.00-15.30
Plats: Digitalt via Zoom

 

För mer information:

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2023-03-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson