Anhörig i nöd och lust

"Anhörig i nöd och lust" av psykolog Lennarth Johansson.

Den här boken vänder sig till personer som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående.
Syftet är att hjälpa anhöriga att hitta en balans i livet. Det genomgående budskapet är att anhöriga ska tänka på sig själva, både för sitt eget bästa och för den närståendes skull.
För att orka i det långa loppet måste man själv också få stöd och hjälp, betonar författaren.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Vulkan.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson