Ditt behov av stöd – ett person-centrerat förhållningssätt

Anette Alvariza, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hon belyser aspekter inom palliativ vård utifrån patientens, närståendes och personalens perspektiv.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-01-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson