Chefers ansvar

Karin Lindgren från Socialstyrelsen föreläser om att utveckla anhörigstöd - chefers ansvar för personalens engagemang i anhörigarbetet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS