Anhörigas vårdinsatser motsvarar 152 miljarder kronor om året

Tvådelad bild. Till vänster: Björn Ekman. Till höger: En person håller sin hand på en mans axel.

Björn Ekman, docent och hälsoekonom vid forskargruppen för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, har i samverkan med Nka och Linnéuniversitetet genomfört en studie kring kostnaderna för informell vård i Sverige. Foton: Lif Fernsted och Pexels

Vård utförd av anhöriga i Sverige kostar dem drygt 152 miljarder kronor per år. Det motsvarar cirka 3 procent av BNP. Att ersätta denna informella vård med insatser av undersköterskor skulle kosta samhället närmare 194 miljarder kronor. Det visar analysen av den första nationella undersökningen gällande kostnaderna för informell vård i Sverige. För den enskilde anhörigvårdaren handlar det i genomsnitt om cirka 128 000 kronor om året.

Därmed utgör den informella vården en betydande ekonomisk börda för vårdgivaren men också för samhället i stort, konstaterar Björn Ekman, docent och hälsoekonom vid forskargruppen för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, som har utfört studien i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet.

Informell vård avser den vård som ges av anhöriga som inte har någon ersättning för att ge vård, hjälp och stöd till en närstående. Med formell vård avses den vård och omsorg som ges av det offentliga, av hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Att vård av närstående kan påverka den som vårdar på olika sätt är känt sedan tidigare. Förutom effekter på individens hälsa och välbefinnande utgör också den informella vården en tidskrävande aktivitet vars kostnader på samhällsekonomisk nivå kan antas vara betydande.

Läs hela intervjun med Björn Ekman

Senast uppdaterad 2022-05-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson