Forskare/FoU-medarbetare till projektet WELL-CARE

Illustration som visar anhörig, närstående och personal

Illustration: Mattias Gordon

Forskare/FoU-medarbetare till EU Horizon Europé projektet WELL-CARE

Till EU Horizon Europé forskningsprojektet WELL-CARE söker vi medarbetare med forskar-/masterutbildning inom ämne av betydelse för forskningens genomförande som vårdvetenskap, hälsovetenskap, samhällsvetenskap eller liknande.

Projektanställningen är fyraårig med start den 1 januari 2024.

Sista ansökningsdag är den 10 december.

Läs mer om projektet på https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-well-care/

Läs mer om anställningen och ansökan på https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/sok-lediga-jobb/forskarefou-medarbetare/

 

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2023-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson