Kunskapsöversikter

Tre kunskapsöversikter.

I Nka:s uppdrag ingår det att publicera kunskapsöversikter som beskriver aktuell och relevant forskning inom anhörigområdet.

Längre ned på denna sida hittar du en lista över Nka:s kunskapsöversikter inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Vill du i stället se en sammanställning av Nka:s samtliga kunskapsöversikter? Klicka här

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Denna kunskapsöversikt fokuserar på vuxna anhöriga till en äldre person med psykisk ohälsa. Eftersom psykisk ohälsa hos äldre skiljer sig från psykisk ohälsa hos yngre vuxna behöver situationen för dessa anhöriga beskrivas och deras specifika behov och stöd lyftas fram. Kunskapsöversikten inleds med en bakgrund till psykisk ohälsa hos äldre. Därefter följer en kort beskrivning av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. Slutligen presenteras forskning om anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa och anhöriga till äldre.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Beställ kunskapsöversikten

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Omslag kunskapsöversikt

– En litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling relevanta ur ett anhörigperspektiv

Vad finns det för stöd till familjen när ett barn eller en ung person drabbas av psykisk ohälsa? Vad säger forskningen om att engagera hela familjen i behandlingen? Kunskapsöversikten tar upp frågor som dessa och visar hur familjer med barn och unga med psykisk ohälsa kan ha det i Sverige idag. 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Omslag kunskapsöversikt

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen. Syftet med denna kunskapsöversikt är att presentera exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson