Anhörigdag i Göteborg 2024

Funktionsrätt Västra Götaland, FUB, Nka och flera andra samverkansparter, bjuder nu in till en dag som ska inspirera och ge kunskap och information om anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.

Webbsändning

 

Den 21 maj arrangerade en rad samverkansparter i Västra Götaland en dag som handlade om anhöriga till personer med funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Programmet innehöll föreläsningar som gav kunskap, erfarenheter och berättelser.
Elaine Johansson, ordförande för Funktionsrätt Västra Götaland och FUB, inledde dagen tillsammans med moderatorerna Carina Hjalstedt från Riksförbundet Huntingtons sjukdom och Maria Ahlqvist, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Därefter handlade det om kommunalt koordinatorstöd som underlättar vardagen för anhöriga, information, råd och stöd till barn när föräldern är sjuk, att vara förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism och om att orka på obestämd tid när en familjemedlem har en neurodegenerativ sjukdom.
Socialstyrelsen presenterade de kunskapsstöd som tagits fram för att integrera anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och för att handläggare skulle kunna uppmärksamma och involvera anhöriga.
Dagen avslutades av Egon Rommedahl, teolog och legitimerad psykoterapeut, som talade om betydelsen av samtal och möten.

 

 

Arrangörernas logotyper

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2024-05-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson