Ny nationell anhörigfolder ska öka kunskapen om stöd och rättigheter

Omslaget på anhörigfoldern och en bild på Ingrid Lindholm.

Ingrid Lindholm från Nka har varit delaktig i arbetet med att ta fram anhörigfoldern.

Många anhöriga vet inte om att det finns stöd att få för egen del – trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda detta. För att öka kunskapen om anhörigas rättigheter har därför en fyrsidig folder tagits fram.

Den presenterades nyligen vid ett webbinarium som lockade ett 90-tal deltagare från hela landet. Foldern ska nu spridas nationellt, till exempel i väntrum på vårdcentraler och sjukhus, på bibliotek och i idrottshallar.

– Förhoppningen är att den ökade kunskapen om anhörigstöd ska leda till att den psykiska ohälsan och ensamheten bland anhöriga minskar, menade projektledare Ingrid Lindholm, möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som ledde webbinariet.

Anhörigfoldern har utarbetats inom ramen för projektet ”Kraftsamling psykisk hälsa” som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I arbetet har personer från kommuner, föreningar, regioner och Nka, deltagit.

Lokal samverkan

Foldern har rubriken Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp. Den innehåller kortfattad information om vem som är anhörig, vilka stödformer som kan erbjudas och hur man når stödet.

Det betonas också att anhörigas insatser alltid ska bygga på frivillighet.

På folderns baksida finns möjlighet för kommuner, regioner och intresseorganisationer att gemensamt komplettera med lokala kontaktuppgifter.

– På så sätt ökar samverkan lokalt kring anhörigstöd, vilket är ytterligare en positiv effekt, sade Ingrid Lindholm.

Lätt att skriva ut

Hon berättar att man antingen kan skriva ut foldern på en vanlig skrivare eller trycka upp den.

– Även i dessa digitala tider behövs pappersmaterial. Att få något konkret i handen kan kännas bra när man befinner sig i en stressad och orolig situation. Då slipper man själv leta efter information på nätet, betonade Ingrid Lindholm.

Text: Barbro Falk

Mer information

Vid lanseringen av anhörigfoldern medverkade även Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR, Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, Anett Karlsson, organisationsombudsman Anhörigas Riksförbund, samt anhörigkonsulenterna Linda Bergholtz, Herrljunga kommun, och Carina Ljunggren, Jönköpings kommun.

Titta på webbinariet i efterhand

Läs eller ladda ner anhörigfoldern

Senast uppdaterad 2022-05-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson