Rättigheter och barnperspektiv

Cecilia Wiestål, jurist och rådgivare på Brukarkooperativet JAG  gör en genomlysning av LSS och barnperspektiv, vad som är på gång inom olika utredningsförslag med särskild tonvikt på personlig assistans.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS