"Barn och unga berättar"

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 5 kap. 7 § ska barns behov av information, råd och stöd beaktas när en förälder har:

  • en psykisk sjukdom eller
  • en psykisk funktionsnedsättning,
  • en allvarliga fysisk sjukdom eller skada,
  • är missbrukare eller
  • oväntat avlider

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson