Webbsidor med information och råd

Bild på tangentbord

Foto: Pixabay

Här har vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat länkar till webbsidor som innehåller råd och information om covid-19. 

113 13 – det nationella informationsnumret

1177 Vårdguiden 

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan – Det här gäller

Krisinformation.se

Krisinformation.se – Information till den som är anhörig till någon i livets slut

Rädda barnen 

Socialstyrelsens råd till anhöriga som vårdar en närstående  (Rulla ner på sidan)

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Vuxen och anhörig till barn 

Bris – Så kan du stötta om ditt barn mår dåligt

Krisinformation.se – Så stöttar du ditt barn under krisen

Barn som anhöriga

1177 – Om corona för barn

Bris – Frågor och svar om coronaviruset

Bris – Tips om du känner dig orolig

Folkhälsomyndigheten – För dig som är barn eller ungdom

Rädda barnen – Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset

UMO

Anpassad och lättläst information 

Frågor och svar om corona på enkel svenska

Information om covid-19 på teckenspråk på Krisinformation.se

Lättläst information på Krisinformation.se

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättlästa nyheter på regeringens webbplats

Lättlästa nyheter om viruset för äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal

Teckentolkade filmer om vaccin och vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättning

För personal

Film om att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

Socialstyrelsen – Information och stöd till den som arbetar inom vård och omsorg

Utbildningar på Socialstyrelsens webbsida

Övrigt

Välfärdsteknik i Virustider – ett program med tips, råd och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel

Senast uppdaterad 2022-08-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson