Transkulturell psykiatri

"Transkulturell psykiatri" av Sofie Bäärnhielm.

Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om psykisk ohälsa och sina problem kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter.

I boken beskrivs kulturella faktorera betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Bokens målgrupp är studenter, yrkesverksamma inom vård och omsorg och andra intresserade.

Sofia Bäärnhielm är psykiater och enhetschef på transkulturellt centrum som är en verksamhet inom Stockholms läns landsting. Hon har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.

Mer information:

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson