Bräcke projekt Trialog – konkreta metoder som rustar för ett bättre samspel

Bräcke projekt Trialog – konkreta metoder som rustar för ett bättre samspel

Foto: Bräcke diakoni

I det här webbinariet presenteras konkreta metoder som tagits fram inom ramen för Bräcke projekt Trialog, som finansierats av Arvsfonden. Syftet med projektet var att rusta personal inom vård och omsorg, samt anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa, för ett bättre samspel.

Trialog betyder samtal mellan tre parter, i det här fallet anhöriga, egenerfarna och professionella. Målet är att skapa förståelse för varandra, för allas bästa. En förutsättning för förståelse är kunskap om hur samhället fungerar och vilka möjligheter som finns för anhöriga som vill och kan vara delaktiga. En annan förutsättning är att som anhörig få möjlighet att reflektera över sin egen situation och tillfälle att leva sig in i andras perspektiv. En ökad förståelse för anhöriga inom verksamheter är också en förutsättning för ett bättre bemötande och bättre möjligheter till ett gott samspel.

Webbinariet vänder sig till professionella som kommer i kontakt med anhöriga, chefer inom vård och omsorg, anhörigkonsulenter, intresseorganisationer och andra som är intresserade av att öka sin anhörigkompetens.

Innehåll:

• Presentation av material som tagits fram inom Bräcke projekt Trialog
• Demonstration av webbutbildningen: Trialog – att se anhöriga som samspelare
• Samtal med inbjudna gäster om metodernas användning och betydelse

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-10-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson