Mat & Prat

Måltiden eller ätande är på många sätt förknippad med social samvaro. Här uppstår naturliga samtal, gemenskap och delaktighet. Många personer med flerfunktionsnedsättning har ät- och sväljsvårigheter eller dysfagi. Svårigheterna är individuella men oavsett svårigheter eller hur vi äter är det viktigt att få vara en del av den gemenskap som uppstår kring en måltid.

Här presenteras måltidens betydelse för social samvaro, mat och delaktighet och svårigheter att äta och svälja.

Mat & Prat

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Susanna Müller, Logoped Hammarlyck Rehab

Senast uppdaterad 2021-05-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson