Samverkan

Samverkan med kommunerna kommer att ske genom redan idag etablerade samverkansformer.

Dessa styrs dels via Läns-SLAKO ( politiskt organ för gemensamma frågor inom vård-och omsorgsområdet) samt den strategiska tjänstemannagruppen kopplad till Läns-SLAKO. En naturlig koppling finns mellan styrgrupp för detta projekt dvs. hälsorådet och den strategiska tjänstemannagruppen. Vi har också samordnat oss med SKL:s utvecklingsarbete som innebär att stärka barn- och föräldrar perspektivet inom missbruksvården. Inom området cancersjukdomar har ett regionalt perspektiv, bl.a. genom att tillvarata kompetens på Regionalt Cancercentrum och i samverkan med dem utveckla arbetet. Det innebär även ett nära samarbete med Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS