Webbutbildning ska stötta föräldrar till barn med oro

Region Västerbotten har tagit fram en digital grupputbildning för att stötta föräldrar till barn med oro eller lindrig ångest.

Utbildningen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi, KBT, och riktar sig till föräldrar till barn i åldern sex till tolv år. Syftet är att ge föräldrar i länet strategier i hur de kan hjälpa barnet att hantera sin oro, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Bakom satsningen står "Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten". Kontaktcentret erbjuder ytterligare en digital föräldrautbildning. I den får föräldrar stöd och hjälp i hur de kan hantera olika utmanande situationer i vardagen med barnet.

Varje utbildning består av fyra till fem digitala träffar i grupp tillsammans med två psykologer. Under träffarna får deltagarna även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Deltagarna får också uppgifter att arbeta med tillsammans med barnet i hemmet.

Avsikten med den digitala satsningen är, enligt regionen, att göra vården mer tillgänglig. Genom tidiga insatser hoppas man också kunna förebygga svårare grad av psykisk ohälsa.

Läs mer om utbildningarna

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson