Anhörigskapets olika sidor och villkor

Åsa Moberg Boije har sedan 1968 skrivit om sociala frågor, sjukvård, äldreomsorg och psykiatri, bland annat i böckerna "Adams bok" och "Vara anhörig – Handbok för anhöriga till psykiskt sjuka".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson