Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet.

Kommunikation är en mänsklig rättighet och delaktighet förutsätter kommunikation. Alla kan och vill kommunicera. En person med flerfunktionsnedsättning har samma behov av att få kommunicera tankar och känslor som andra, men personen kan ha svårt att ta initiativ. Det behövs något att kommunicera om och kring och det är hos omgivningen kunskapen om och viljan till kommunikation måste finnas.

Syftet med detta webbinarium är att ge kunskap om vad som är viktigt att tänka på i kommunikationen med en person med flerfunktionsnedsättning.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare, socionom och möjliggörare, anställd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Medverkande:

Britt Claesson projektmedarbetare och pedagog anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Pia Käcker, projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd på Riksförbundet FUB.

Robert Öberg, ombudsman, Riksförbundet FUB.

Läs mer om projektet Vi är med! 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Pia Käcker
Pia Käcker

Projektledare

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

Senast uppdaterad 2021-03-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson