Föräldraboken om autismspektrumtillstånd

"Föräldraboken om autismspektrumtillstånd – Om att komma vidare efter diagnosen " är skriven av Carolina Lindberg, pedagog, och Malin Valsö, legitimerad psykolog.

Den vänder sig till föräldrar vars barn nyligen fått en diagnos inom området autismspektrum. I boken ges svar på många av de frågor som kan dyka upp under den första tiden med en ny diagnos.

Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav? Författarna delar med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv. Boken innehåller också olika fallbeskrivningar.

Mer information

Boken är utgiven av Gothia Fortbildning AB.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson