Region Skåne

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Hemsida, handlingsprogram, info.material, konceptbok som stöd för samtal med barnet. Länkar till bl.a. utbildning "Föra barnen på tal" https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/barn-som-anhoriga/

Finns det dokumentation i journalen?
Ja

Finns det barnombud?
Delvis. Det finns inom psykiatrikliniken. De har egen hemsida på vårt intranät med kontaktuppgifter och annat material.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
I nuläget finns en gemensam grundutbildning, 3 timmar, som riktar sig till alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Via hemsidan nås även webbutbildning.

Finns det material/information till personal?
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/barn-som-anhoriga/

Finns det material/information till föräldrar?
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/barn-som-anhoriga-folder-vuxen/

Finns det material/information till barn och unga?
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/patientinformation/barn-som-anhoriga-folder-ungdom/

Kontaktuppgifter:
Ylva Thor
Telefon: 040-333438
E-post: ylva.thor@skane.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson