Biståndsbedömning under 65 år

Marcus Antonsson, biståndshandläggare, informerar om biståndsbedömda insatser för närstående under 65 år enligt SOL -Socialtjänstlagen och LSS -Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vilket stöd du som anhörig kan få från kommunen.

Senast uppdaterad 2024-03-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson