Idéburna organisationers stöd till vuxna anhöriga

Detta är den tredje föreläsningen i serien "Utveckling av stöd till anhöriga". Ingrid Lindholm ger under föreläsningen exempel på anhörigstöd utifrån projekt inom idéburna organisationer.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsningsserien spelades in hösten 2021.

Litteraturtips till föreläsningen:

NSPH Skåne (2020) Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) (2016) – Vem hjälper dem som hjälper

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson