Vart vänder jag mig för att få anhörigstöd?

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre, sjuk person eller en person med funktionsnedsättning. För att få kontakt med anhörigstödet går det bra att ringa till växeln i din kommun och be att få bli kopplad till anhörigstöd. Det går även att hitta kontaktuppgifter till anhörigstödet genom att gå in på din kommuns webbplats.
Anhöriga kan få stöd i arbetet att vårda närstående hemma. Det kan t.ex. ske genom avlösning, dagverksamhet eller vistelse på korttidsboende för den som behöver vård/omsorg. Kontakta biståndshandläggaren i kommunen som nås via kommunens växel eller webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson