”Det är viktigt att unga anhörigvårdare organiserar sig så att de kan identifiera sig med varandra och se vad som är svårt och vad som är positivt med att vara en ung anhörigvårdare.”

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-05 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS